01 Aug '11, 2pm

Looking for ideas to keep the kids busy? Download our activity sheets for play, walking & cycling tips: #freerangekids

Beth yw’r atgofion sydd gennych o’ch plentyndod sy’n dod â gwên i’ch wyneb? Reidio eich beic, archwilio mannau newydd ac anghyfarwydd a bod allan gyda’ch ffrindiau? Dyma’r tri prif beth yr oedd oedolion heddiw’n mwynhau eu gwneud pan oeddent yn blant, gyda 70% yn cael y rhan fwyaf o’u hanturiaethau yn yr awyr agored. Cymharwch hyn â phlant heddiw. Ar frig eu rhestr hwythau hefyd mae chwarae ar eu beiciau ac archwilio mannau newydd ac anghyfarwydd. Fodd bynnag, dim ond 29% o blant heddiw sy’n cael anturiaethau yn yr awyr agored, gyda llawer o hyn yn digwydd dan oruchwyliaeth agos oedolion. Mae gweithgareddau megis dringo coed, chwarae concyrs a hyd yn oed chwarae cuddio, i gyd yn cael eu hystyried yn rhy beryglus gan rai rhieni. Mae hyn hefyd yn wir am deithio o gwmpas yn annibynnol. Yn y 1970au roedd 80% o blant 7 ac 8 oed yn cerdded neu’n beicio i’r ysgol ar eu pen eu hun...

Full article: http://www.sustrans.org.uk/freerangekids/families/resourc...

Tweets

#greenjobs Human Resources Director / U.S. Gree...

jobs.grist.org 31 Jul '11, 10am

U.S. Green Data, a green start up run by senior-level energy experts from the U.S. Department of Energy and private enterp...

5 Reuse Ideas for Old Sports Jerseys - Earth911.com

5 Reuse Ideas for Old Sports Jerseys - Earth911...

earth911.com 01 Aug '11, 1pm

For sports fans, jerseys are often the most beloved articles of clothing in the closet. But these hard-worn treasures have...

Get involved in our new campaign and help our k...

sustrans.org.uk 27 Jul '11, 10am

Beth yw’r atgofion sydd gennych o’ch plentyndod sy’n dod â gwên i’ch wyneb? Reidio eich beic, archwilio mannau newydd ac a...

Better than air conditioning: Tips for biking through the heat wave

Better than air conditioning: Tips for biking t...

grist.org 01 Aug '11, 2pm

There are lots of ways to stay cool on your bike. Photo: bitchcakesny The heat wave is gearing up for another blast, throw...

Tiger Woods to play at Australian Open #golf

golf.com 01 Aug '11, 3am

SYDNEY (AP) — Tiger Woods will play the Australian Open in November one week before the Presidents Cup, his first appearan...

Tiger Woods to play at Australian Open: Tiger W...

golf.com 01 Aug '11, 5am

SYDNEY (AP) — Tiger Woods will play the Australian Open in November one week before the Presidents Cup, his first appearan...